Schilling signomat-s2e

marking machine

signomat-s2e